Zdrava hrana Eko farme Avala

Dobrodošli na našu farmu!

Mi smo farma zdrave hrane “Avala”, smešteni na 12 km od Beograda, na južnim padinama Avale

Naša ponuda je izuzetna i podrazumeva proizvodnju hrane po jedinstvenoj sveobuhvatnoj organskoj metodi. Takođe, nudimo i opciju kućne dostave proizvoda: Mleka, Sira (kozijeg, kravljeg), Kačkavalja (kozijeg i kravljeg).

Proizvodnja hrane na farmi „ Avala “ zasnovana je na odabiru najkvalitetnijih postojećih hraniva uz primenu metoda koje omogućavaju da voda, hrana i vazduh koje konzumiraju životinje budu oslobođeni svih mikotoksina, toksina, teških metala i radioaktivnih čestica, bez obzira na poremećene uslove ekosistema u kojem se životinje gaje. Ovakav tehnološki postupak omogućava uzgoj savršeno zdrave životinje, koja kao ishrana ljudi predstavlja idealno izbalansiranu hranu, koju bi ljudi prirodno trebali da koriste.

Korišćenjem hrane proizvedene metodama aktivanog i ekološki bezbednog pristupa stvaraju se preduslovi za vraćanje ljudskog organizma u idealno zdravo stanje. Organizam biva oslobođen svih toksičnih elemenata hrane, koji su ga ometali da vrši osnovne životne procese i na koje je inače trošio velike količine energije, kroz ogroman broj biohemijskih reakcija, pokušavajući da te elemente izbaci, deaktivira ili dezintegriše. Sa druge strane, biva snabdeven idealno izbalansiranom hranom, koju je u ovom našem vremenu nemoguće naći.

Kao posledica toga, organizam počinje da obavlja normalne procese, za koje ranije nije imao mogućnosti, te se vraća sva prirodna snaga njegovog imunosistema, kao i mogućnosti regeneracije i „rekonstitucije“, koje su neuporedivo veće od trenutnih mogućnosti ljudi.